Jørgen Larsen, Frydsvej 55, 8700 Horsens

 

Siden sidst...

Endelig efter mange års pause, hvor min webmaster var "gået under jorden", er det lykkedes for mig at få løst diverse tekniske problemer, så jeg kan opdatere:

Det er svært at  korte en dagbog ned til et mindre antal linier, når det skal omfatte mere end 5 års hændelser. Men jeg forsøger:

Vore Lille Chinchilla er gået ud - de bedste blev solgt til Norge. De skuffede i henseende til temperament, således at de ikke var attraktive til kaninhop fior vore unge mennesker, og da formålet netop var at kombinere kaninhop med udstillingsaktiviteter med Lille Chinchilla, måtte vi erkende at projektet ikke havde niogen fremtid.

Med japanerfarvet hollænder har det taget nogle generationer at  få det bedste fra de importerede dyr ført over på de "gamle" uden at sætte for meget til af det, som jeg allerede havde opnået. Der er stadig muligheder for forbedring uden at jeg behøver at købe nye dyr ind - så jeg kunne besøge den tyske Landsudstilling i december 2011, og den hollandske i januar 2010 uden at købe nogen hjem af dem, selv om kvaliteten var udmærket dernede.

Til gengæld er der kommet nyt blod til de sorte hollændere, først fra Holland, hvor jegkøbte en han, som var i underkanten rent vægtmæssigt, men som ellers så ud til at passe godt ind til mit behov. Det viste sig, at han avlede rigtig mange stykker afkom med rigtig god tegning og pelskvalitet, men de fleste var lige i underkanten rent vægtmæssigt, og de er blevet rigeligt spinkle.
Så der var behov for forbedring, hvad vægt, type og krop angår.  Det lykkedes - med forhindringer, som jeg kan vende tilbage til - at få 2 store hanner med store kraftige hoveder,god krop, men blød pels,med hjem. De blev bedømt med 92,5 og 95 points , og de første unger efter dem er født, og det ser spændende ud.

De blå/gule japanerfarvede går det stille og roligt fremad med, og lige nu har jeg fået en han, som efter min mening er den bedste, der hidtil er kommet i den farve.

På udstillingsfronten kan jeg berette om gode placeringer på vores specialklubudstilling i Hårby, og på Landsudstillingen 2011 vandt jeg 2'den racepokal for hollændere til ejendom - d.v.s. 10 gange på de sidste 14 landsudstillinger.

Racens gode temperament medfører stadig et stort salg af kæledyr. Selv om jeg har fået isabellafarvede dværg væddere, er det stadig hollænderen, der tegner sig som den idelle kælekanin.

Dværgvædderne fører en ret tilbagetrukken tilværelse, men indparring af madagascarfarvede og tilbagekrydsning skulle med tiden få de isabellafarvede  et stykke op på hitlisterne.

15/3 2012

Tilføjelse 27/8 2006:

Tiden går uforskammet hurtigt, men vi skal tilbage til udstillingen i Tarm 22-23/1 2005.

Her lykkedes det at få 2 nye 95'ere.

Derefter kom Landsudstillingen i februar, hvor det lykkedes at genvinde racepokalen og at opnå titlen Danmarksvinder. Oven i hatten  kom der en sølvmedalje i double sammen med Egon Carstens, hvilket var første gang, det lykkedes for opdrættere af tegnede kaniner at få medalje i den disciplin. Endelig fik Skanderborgkredsen bronzemedaljer i kampen om bedste kredsresultater.

Vi fortsætter med udstillingsresultaterne, og på en lille udstilling i Skanderborg nåede jeg personlig rekord for 3 dyr , nemlig 285,5 p. (2 x 95 og 1 x 95,5 p.). Dette foregik i maj og i juni var jeg så heldig at have bedste enkeltdyr på udstillingen i forbindelse med dyrskuet i Horsens. Og 2 uger senere udstillede jeg også på landsskuet i Herning. Der lykkedes det at få 1 95'er ved enkeltdyrsbedømmelse og 1 hun m. unger med 95 p.

Ellers kunne 2005 byde på en stilfærdig avlssæson med kun ganske enkelte udstillingsdyr. I spidsen var der øre mrkt. 1819, som nåede 95,5 p.

Sundhedstilstanden var ellers upåklagelig, men det kneb lidt med at få samlet alle de gode egenskaber på de samme dyr, men det ganske normalt.

På udstillingen i Hårby kom jeg lidt ned ad piedesdalen. Dog fik jeg både guld, sølv, og bronze for tegnede racer med vægtbegrænsning, men samlet blev jeg "kun" nr. 5, idet de lokale avlere af andre racer havde gjort det særdeles godt. Det var en dejlig oplevelse, og i parantes bemærketskal jeg nævne, at årets udstilling dernede bliver afholdt i weekend'en 10-11/11.

Så kommer vi til 2006, og første store arrangement var landsudstillingen, og her blev jeg nr. 2 i kampen om racepokalen for hollændere (med samme points som nr. 1). Titlen Danmarksvinder for danmarks bedste enkeltdyr af hollænder kom dog i hus.

Og så slutter vi lige omtalen af udstillingsresultater med at nævne , at i Århus i marts nåede vi for første gang 95,5 for en lille chinchilla.

Samarbejde med Sverige:

Jeg har solgt en del avlsdyr i japanerfarvet hollænder til Sverige de sidste par år. Jeg var i Falkenberg d. 18/3 2005 og aflevere 11 kaniner til forskellige svenskere, siden har Maria Ottosson hentet en han i forbindelse med landsudstillingen 2006, og i påsken havde jeg besøg af Martina Hajlen fra Örsundsbro nord for Stockholm - hun fik 5 dyr med hjem. Det har været en stor glæde at se, at disse kaniner samt deres afkom får fornemme placeringer på udstillingerne i Sverige.

Reg.nr. 091D i sine nye omgivelser i Sverige

Et af mine "børnebørn" fra Stockholm

 

Avlen i 2006 har været fantastisk god - der er for øjeblikket rigtig mange lovende ungdyr. Mit bruttohold består for tiden af 27 hollænderungdyr, hvor jeg de 2 foregående år har haft 5-6 stykker hvert år.

Næsten alle hununger, der kunne undværes, er blevet solgt som kæledyr.

De sidste unger er født d. 6/7, lige tids nok til, at de kan blive 4 måneder til Hårbyudstillingen.

 

 

Tilføjelse, januar 2005

Efteråret er normalt en stille tid, men i 2004 har jeg forlænget avlssæsonen i håb om at finde flere egnede udstillingsdyr. Således er der født ca. 125 hollænderunger , 5 chinchillaunger og 19 løvehovedunger efter normal deadline 15/7. Der er altså stadig fyldt i stalden, og en bestilling på et antal blå hollændere til Sverige har medført en del unger i november-december.

Der har været lidt udstillingsaktivitet i efteråret.

22/10: Kåring i Horsens.

9 hollændere blev bedømt, heraf 3 95’ere.

12-14/11: Årets højdepunkt, specialklubudstilling i Hårby på Sydvestfyn.

Her blev jeg nr. 1 for 3’die gang i træk (aldrig sket før i udstillingens historie) med 379 p. for 4 dyr.

Samtidig havde jeg udstillingens bedste enkeltdyr og dermed også bedste enkeltdyr i Schecke-hollænder-klubben.

Vi deler medaljer ud til racer med og uden vægtbegrænsning. Til racer MED vægtbegrænsning fik jeg guld, sølv og bronze.

Desuden udvælger vi grupper af 4 dyr hjemmefra til en elitegruppe-konkurrence. Her var der 500,- kr. til nr. 1, 300,- kr. til nr. 2 og 150,- kr. til nr. 3. Mit 1’ste hold blev nr. 1 og mit 2’det hold nr. 2 – det var faktisk for meget af det gode. Det er sjovest, når der er kamp til stregen.

27-28/11 havde jeg nogle få dyr med i Århus – også her faldt der en 95’er af.

Næste opgaver bliver udstilling i Tarm d. 22-23/1, hvor jeg ”lufter nogle talenter” og sparer de bedste til Landsudstilling (Danmarksmesterskab) d. 4-6/2.

Det er planlagt, at jeg begynder avlen 2005 relativt sent, da de sent fødte unger tager temmelig megen plads op.

Her ser vi double-makkerne , som fik sølvmedalje på landsudstillingen.

Lundhus Design